Registarski broj 240 - Član grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Login
AKREDITOVANO OD STRANE:
ministarstvo trgovine logo
privredna komora srbije logo

024/559-337

063/510-315

office@nidax-nekretnine.rs

Prodajte nekretninu

Katastar Subotica

 

RGZ logo
Služba za katastar nepokretnosti
Subotica
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Cara Dušana 3
Mesto:  24000 Subotica
Telefon:  (024) 530-750
Telefaks:  (024) 553-831
E-mail:  skn.subotica@rgz.gov.rs
Odgovorno lice:  Janoš Balanji
Br.računa za naknadе:  840-742323843-92
Br.računa za taksе:  840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 69-236
Subotica  Služba za katastar nepokretnosti  Subotica